Besplatno predavanje svetskog IT stručnjaka u Zrenjaninu

I love Zrenjanin

Objavljeno 30.05.2017

http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/tehnicki-fakultet/

 

U četvrtak 1. juna, u 12 časova, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, profesor Adrian D. Cheok (www.adriancheok.info), Direktor Imagineering Instituta, Malaysia i vodeći profesor na katedri za Pervasive computing na City University London, će održati predavanje, na temu Everysense Everywhere Human Communication.

PREDAVANJE SA FESTIVALA NAUKE U LONDONU 
Predavanje, koje je profesor održao 25. maja, u okviru festivala nauke u Londonu, kao predavač na Cass MBA London Simpozijumu, imaće priliku da čuju svi studenti i ostali zainteresovani, s obzirom da je predavanje otvoreno za javnost.

Profesor Cheok je izabran za gostujućeg profesora, na našem Univerzitetu, za predmet Ambijentalne inteligencije, na doktorskim studijama Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”, za koje se uskoro očekuje akreditacija.
Bio je glavni i pozvani govornik na brojnim međunarodnim konferencijama i događajima. Dve godine je bio predavač po pozivu na Ars Electronica Muzej budućnosti. Njegova autorska dela kao što su a „Human Pacman“, „Magic Land“, i „Metazoa Ludens“, su proglašeni vrhunskim svetskim pronalascima.


Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” ima potpisan Ugovor o saradnji sa Institutom iz Malezije, gde će moći da se edukuju kroz konkretne projekte naši doktoranti i studenti.

Naš velikan Nikola Tesla je uzor i inspiracija u stvaralaštvu ovog svetski poznatog inovatora i naučnika, a dolazak i predavanje je od izuzetne važnosti za ovaj region.